Wykonuję rzeĽby we wszystkich materiałach: wolnostoj±ce (pomnikowe i portrety) - w tym rzeĽby sakralne (także polichromowane) oraz małe kameralne.

RzeĽby w architekturze - projektowanie i wykonanie rzeĽb i płaskorzeĽb fasadowych

Powrót na stronę główn±